praktijk voor fysiotherapie

homepage

Het Fysiopracticum richt zich op de fysiotherapeutische diagnostiek, - behandeling en - begeleiding van patiënten met fysieke klachten die hen beperken in algemeen dagelijkse activiteiten. Daarnaast biedt het Fysiopracticum preventieve gezondheidszorg en functioneert als acute opvang ten behoeve van plotselinge en urgente problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Daarbij kunt u denken aan: weefselschade aan spieren, pezen, banden, botten en gewrichten.

Het Fysiopracticum is een toonaangevende, evidence based fysiotherapie praktijk, die in staat is om – mede dankzij de strategische samenwerking met collega fysiotherapeuten met een bijzondere revalidatie expertise – een breed scala aan fysiotherapeutische specialismen aan te bieden. Deze zogenaamde “verbijzonderingen” betreffen Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Lymfe/Oedeemtherapie, Oncologische Fysiotherapie en Orofaciale Fysiotherapie. Daarnaast heeft het Fysiopracticum een specifieke expertise (specialistische fysiotherapie) op het gebied van echografische diagnostiek (echografie) en EMG-diagnostiek (electromyografie: zenuwgeleidings- en spieronderzoek), computergeregistreerde bewegingsanalyse (EN-TreeM), alsmede op het terrein van pijnbehandeling door middel van TENS (Transcutane Electro Neuro Stimulatie).

Naast Eerstelijns Register Fysiotherapeut is Prof. Dr. Cees Lucas als klinisch epidemioloog en hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC) en tot 2020 hoogleraar-directeur van de Universitaire Masterstudie “Evidence Based Practice in Health Care” (AMC-UvA). Cees Lucas heeft meer dan 180 wetenschappelijke publicaties op het terrein van fysiotherapie en revalidatiegeneeskunde op zijn naam en als promotor begeleidt hij 10 promovendi bij hun promotie-onderzoek. Zelf promoveerde hij in 2001 tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift: “Efficacy of low level laser treatment in the management of chronic wounds”. Zijn aandachtsgebieden betreffen de klinische epidemiologie, klinimetrie, onderzoeksmethodologie en biostatistiek met een specifieke expertise op het terrein van Evidence Based Practice, in het bijzonder het klinisch evaluatie onderzoek binnen de paramedische beroepen.

De praktijkvoering binnen het Fysiopracticum vindt telkens plaats vanuit het dubbelrichtingen perspectief van twee belangrijke processen, namelijk de vertaling van beschikbare wetenschappelijke kennis naar individuele zorg enerzijds, en het vanuit de zorg bijdragen aan verdere ontwikkeling van die kennis anderzijds. De praktijkvoering is dan ook evidence based; dat wil zeggen dat uitsluitend dié fysiotherapeutsiche interventietechnieken worden toegepast waarvan het nut en de noodzaak door middel van wetenschappelijk bewijs kan worden gestaafd met als missie het verlenen van “zinnige, zuinige zorg”.

Bij het Fysiopracticum kunt u terecht voor de fysiotherapeutische behandeling van uw klachten, maar ook voor een “second opinion” en de begeleiding bij complexe revalidatie vraagstukken. Kwaliteit, doelmatigheid, deskundigheid en patiëntgerichtheid staan daarbij hoog in het vaandel. Het Fysiopracticum voldoet aan de ‘kwaliteitswet zorg’ en is door de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid geregistreerd als fysiotherapiepraktijk met een zogenaamde “A-status”.